Fotografering

Fem olika tryckmetoder – och dess fördelar

Offsettryck, digitalt tryck, screentryck…. Listan kan göras riktigt lång på olika trycktekniker som används hos dagens tryckerier. Ett sätt att applicera tryck kan vara dyrare än de andra men har sin fördel i flexibla tryck. Ett annat kan vara billigare på papper men omöjlig att använda på glas osv. Både underlag och antal är avgörande för vilken tryckteknik som är bäst.

  • Storformatsprint

En tryckteknik som används för att skriva ut mycket stora affischer. Det kan exempelvis ske till reklampelare. Trycket sker genom extremt stora bläckstråleskrivare som skriver ut banderollen på samma sätt som en vanlig utskrift på en personskrivare. Skillnaden är att utskriften i detta fall kan vara hela fem meter bred.

Fördel – Att kunna skriva ut så stora banderoller och affischer utan att behöva göra detta i bitar.

  • Offsettryck

Offsettryck är världens vanligaste tryckmetod. Metoden används bland annat vid tryck av tidningar, broschyrer, reklamblad och annat där det är stora upplagor. Just de stora upplagorna är den stora fördelen med offsettryck eftersom ingen annan tryckmetod kommer i närheten av den låga kostnaden per enhet vid denna metod.

Med offsettryck menas att den bild (eller text) som ska tryckas överförs till en gummiduk. Det är sedan denna gummiduk som används som mall när trycket appliceras på papper. Detta innebär alltså att denna gummiduk först måste produceras. Utöver det behövs tryckvalsar vilket alltså innebär en betydligt större insats i plats och pengar mot digitalt tryck och många andra tryckmetoder.

Offsettryck delas generellt in i arkoffset och rulloffset. Deras namn visar även på hur trycket sedan appliceras på pappret. Antingen sker det på varje ark eller genom att en pappersrulle matas ut och tryck appliceras på denna del.

Fördel – Klart billigast på stora upplagor

  • Digitalt tryck

Digitalt tryck används primärt när det är mindre upplagor. Man kanske bara behöver 10 - 15 affischer eller 50 visitkort. Då är det inte ekonomiskt försvarbart att genomföra offsettryck.

Digitalt tryck sker med hjälp av en dator och en skrivare. Något som finns på de flesta kontor vilket möjliggör trycket för de allra flesta. Detta är just en av fördelarna. Några stora pressar behövs inte som vid offsettryck. Lätt, enkelt och snabbt är dess fördelar. Så länge det är små upplagor är även priset dess fördel.

Fördel – Snabbt och enkelt på mindre upplagor

  • Tampotryck

Ska trycket appliceras på pennor, glas eller nyckelringar kan inte offsettryck eller digitalt tryck användas. Då behövs istället tampotryck användas för att man ska få ett gott resultat. Det som används för att genomföra trycket kan liknas med en tampong vilket är varför man har detta namn på trycksättet.

Fördel – Kan ske på material som exempelvis offsettryck inte passar för.

9 Apr 2020

Välkommen till en guide till fotografering!

Här kan du få läsa om fotograferingens historia, några allmänna tips och hur du tar bra bilder samt undviker att ta dåliga bilder.  För att göra det sistnämnda så bör du anlita en professionell fotograf för t.ex dopbilder.